fm

/ FACILITY MANAGEMENT

Hinna Park Facility Managment AS forvalter eiendomsporteføljen til Hinna Park AS – slik at de selv kan konsentrere seg om egen kjernevirksomhet.

/ DEDIKERT DRIFT

Hinna Park Facility Management AS er et søsterselskap av Hinna Park AS som drifter næringseiendommer i Hinna Park, på Ullandhaug og i Stavanger Sentrum.


Vi har ansvar for drift av fellesarealer og uteområder, vedlikehold av bygningsmassen, samt kontraktsmessige forhold.
Med god drift av fellesområder og forebyggende vedlikehold av bygningsmassen sørger våre ansatte for at byggene i porteføljen har høy byggteknisk integritet.

Nå, og i mange år fremover.

/ KUNDESENTER

Vi holder jevnlige leietakermøter med alle være kunder slik at vi kan yte den servicen du fortjener. 
 

Ta gjerne kontakt med Siv om det er noe vi kan hjelpe deg med. 

SivLarsen

SIV LARSEN

Kundekonsulent
/ HP Facility Management