/ HISTORIE

I flere tiår har nytenkning og ambisiøse planer preget Jåttåvågen. Nå som trinn 3 står for døren, fortsetter historien.
Produksjonen av Condeep plattformer startet i Jåttåvågen i 1973, og er for mange selve symbolet på oljeeventyret i Nordsjøen. I dag står det skjeve tårn igjen som en påminnelse over innovasjonen og engasjementet fra denne æren.

1969

Olje ble funnet på Ekofiskfeltet i Nordsjøen i 1969, og en ny industriepoke begynte i Norge. En betongplattform ble et sentralt element i utbyggingen av det første oljefeltet i Nordsjøen og i etableringen av Stavanger som oljeby.

1970

Etter at Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig i 1970, måtte man finne en løsning på hvor og hvordan oljen fra feltet skulle transporteres. Dermed ble ideen om Ekofisktanken født.

1973

Tanken var på plass 1. juli 1973. Ekofisktanken, som var konstruert av det franske selskapet Doris og bygget av Selmer og Høyer Ellefsen i en raskt etablert byggedokk i Jåttåvågen, ble levert til Phillips Petroleum sommeren 1973.

1973

Produksjonen av Condeep plattformer startet i Jåttåvågen i 1973, og er for mange selve symbolet på oljeeventyret i Nordsjøen. I dag står Det skjeve tårn igjen som en påminnelse over innovasjonen og engasjementet fra denne æren.

1989

Gullfaks C. Ved utslepet i juni 1989 veide plattformen mer enn 1,5 million tonn, og det hadde gått med mer enn 2500 årsverk for å få betongkjempen produsert.

1995

Med ferdigstillelse i 1995 ble Troll den aller siste av de store gigantene som ble levert fra Jåttåvågen. Troll A står på mer enn 300 meters vanndyp, og er verdens høyeste byggverk som noensinne er flyttet. Plattformen er nesten like tung som Gullfaks C, men den rager 472 meter fra bunnen opp til toppen av flammetårnet.

1995-2019

Det siste tilskuddet til oljeminnene i Hinna Park er Olav Olsens Plass (festplassen) med sitt elegante minnesmerke over Draugen-plattformen. I tillegg er de nyeste og kommende prosjektene i Hinna Park oppkalt etter boreplattformer og oljefelt; Troll, Gullfaks, Oseberg, Ormen Lange og Heidrunhagen.

2020

Hele området er vel verdt en søndagstur – hvorfor ikke prøve å få med seg en tur opp i det skjeve tårnet?
I 2019 ble det klart at Hinna Park, Camar Eiendom, Entra og Obos halte i land utbyggingen av halve Jåttåvågen, en jobb til 10 milliarder kroner. 
Området skal etter planen fylles med 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger. Tar man med fase 1 av utbyggingen, som alt er gjennomført, vil det være 14 000 arbeidsplasser og 2500 boliger i Hinna Park om 20–25 år.

Visste du at skråtårnet i Hinna Park har en større helningsvinkel enn det skjeve tårn i Pisa?