Troll

"Det grønne bygget"


Med Troll lanserte Hinna Park et nytt kvartal av energibesparende næringsbygg, der vi ønsket å skape arbeidsplasser og business i grønne omgivelser. Næringsbygg som gir god energi, skaper også dynamikk for god business. Bygget har fått navnet sitt etter den siste og største Condeep som ble bygget i Jåttåvågen i 1995. Condeep-produksjonen startet opp i 1973, og står for mange som selve symbolet på oljevirksomheten i Nordsjøen. Troll er det første private pilotprosjektet i Fremtidens Byer i Stavanger, og er oppført i energiklasse A, som passivhus og med støtte fra Enova.


Dette oppnås gjennom:

• kompakt bygningskropp
• gode U-verdier
• lav infiltrasjon i fasader
• balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner
• varmepumper basert på CO² kombinert med energibuffer i parkeringskjeller
• solfangeranlegg på taket           
 
Bygget består av to bygningskropper med henholdsvis fem og åtte etasjer. Disse er sammenkoblet i en midtseksjon som strekker seg over de tre nederste etasjene.

Drift
Bygget driftes idag av Hinna Park Facility Management
 

9200 kvm

/

Totale Arealet

Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter
 

2014

/

Ferdigstillelse

Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS

om bygget

Kvaliteter: 

  • Tilrettelagte bygg, stor grad av fleksibilitet
  • Egen service- og driftsløsning på området
  • Positivt cluster av bedrifter
  • Nærhet til skoler, barnehager og rekreasjonsområder
  • Ny infrastruktur 
  • Handel, kultur- og servicetjenester​

Parkering: 

Stort utvalg av parkeringsplasser. 

 

Annen transport: • Flere busstopp (40 busser pr time i rushtidene)
• Togstasjon på stedet (8 tog pr time i rushtidene)
• Egne arbeidsbussruter fra sentrale bydeler
• Garderobeanlegg og fasiliteter for syklister

 

Bygg A
Bygg B
Bygg C
Bygg D
Bygg E
Stadion
Kanalpiren
Fjordpiren
Troll
JF 27
Oseberg
Ormen Lange

Bygg A

Bygg B

Bygg C

Bygg D

Bygg E

Stadion

Kanalpiren

Fjordpiren

Troll

JF 27

Oseberg

Ormen Lange

Kontakt

Kjetil Andre Haver

Salgs- og markedssjef
mail
kjetil@hinnapark.no
Lyst å vite mer om våre bygg?
Kjetil Andre Haver
Salgs- og markedssjef / Hinna Park
995 07 475
Send epost