28.09.2018

Vi støtter tv-aksjonen

Vi lader opp til TV-aksjonen og har i dag delt ut oransje juice i kantina som en liten påminner om at bøssebærerne kommer på døra søndag 21. oktober.


21. oktober skal 100 000 bøssebærere banke på alle landets dører. Vi er med og støtter TV-aksjonen NRK 2018 som går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

pa191970

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Kirkens Bymisjon skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21.oktober. Ta dem vel imot.Les med om TV-aksjonen på www.blimed.no