20.01.2018

Slik skal Hinna bli byens beste bydel

Under folkemøtet i Fjordpiren bidro ca. 100 engasjerte personer med innspill og ideer som kan være med på å gjøre Hinna til et enda bedre sted å bo.


Tirsdag 16. januar klokken 18.00 ble det i Fjordpiren i Hinna Park arrangert et folkemøte for alle. Det ble diskutert hvordan vi kan skape et godt miljø å vokse opp i, og ikke minst bli gammel i.

Rektor ved Vaulen skole, Tove Steen delte sine tanker, det samme gjorde Carl-Åge Herrem (daglig leder/eiendomsmegler i DnB Eiendom Hinna) og Stine Ødegård, elevrådsleder ved Godesete skole.

Det var fokus på å involvere hele bydelen, også de som bor over jernbanelinja. Vi fikk besøk fra både Godeset, Gausel, Vaulen, Jåttå. 

Vi fikk inn mange gode ideer og tanker. 

Det viktigste i tiden fremover vil være å få etablert en velforening i Hinna. Vi er gode på ideer, men for å klare å bli byens beste bydel trenger vi noen ildsjeler som kan være gode hjelpere for å få ting gjennomført. Kjenner du noen som kunne tenke seg dette eller har du lyst? Send en mail til cecilie@hinnapark.no

Tilbakemeldinger fra de som deltok.
I Hinna bydel ønsker vi:Å bruke festplassen til matmarked, torg, konsert, arrangementer el.l
Flere møtesteder, både for unge og eldre
Restaurant eller bar i det skjeve tårnet
Flerbrukshall
Svømmehall/folkebad
Flybuss-stopp i Hinna Park 
Postkontor på Stadionparken
Lokal pub i Hinna Park (quiz/bingo etc.)
Søndagsåpen butikk/kiosk i Hinna Park
Salg av sjømat fra båt
Skøytebane på vinterstid
Beplante plen nederst på Laberget. Arrangere grillfester o.l
Lyskastere som kan lyse opp “det skjeve tårnet”
Skatehall
Flere busskur
Aktive natteravner
Hurtigbåt fra/til Stavanger/Sandnes
Fastlege i Hinna Park
Inkludere sørlig del av Hinna Bydel
Seilskole for barn, ungdom og voksne
Roklubb
Tursti via Gauselvågen
Bedre gjeste- og langtidsparkering for beboere i Hinna Park
Benker/planter langs promenaden
Geopark i Hinna Park (gjerne i samarbeid med Oljemuseet)
Mer fokus på innovasjon i kontorbygningene i Hinna Park, kan shopping,         kontor og uteliv samles i ett bygg?
Mer bruk av det skjeve tårn
Egen bydelsbuss for de eldre
Beboerne kan benytte seg av kantinene som møtested
Egen hjemmeside for Hinna Bydel
Bedre markering av «store dager» 
Løse taxi og parkeringsproblematikk