20.04.2020

Nabolagsundersøkelse for videre utvikling av Hinna Park

Store ambisjoner for bydelen - bli med på spørreundersøkelsen!


Stavanger Utvikling KF, OBOS, Camar Eiendom og Entra, arbeider med felles videre utvikling av Hinna Park/Jåttåvågen fase to - med ambisjon om å bli Nordens mest attraktive bolig, næring og rekreasjonsområde, med ytterligere ca. 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser. Utviklingen vil strekke seg over mange år.

Det er laget en spørreundersøkelse da en ønsker bedre innsikt i dagens bruk, behov og interesser - for de som bor, besøker og arbeider i og nær Jåttåvågen.

Med denne spørreundersøkelsen ønsker vi å få bedre innsikt i dagens bruk, behov og interesser - for de som bor, besøker og arbeider i og nær Jåttåvågen.

Spørreundersøkelsen er anonym og er tilgjengelig via følgende lenke: https://app.maptionnaire.com/nb/8391/

Undersøkelsen vil være åpen en tid fremover og de som besvarer har mulighet til å være med i trekning av flotte premier.

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å komme med innspill som kan tas med i det videre arbeidet.

For mer informasjon om prosjektet, se Stavanger Utviklings hjemmeside: https://stavanger-utvikling.no/prosjekt/jattavagen/

Dersom dere har spørsmål om undersøkelsen kan dere kontakte:
Linn Terese Gjerd Larsen
LÉVA Urban Design AS
linnterese@leva-urbandesign.no