07.10.2016

Hinna Park for energeeks

Første del av historien er allerede skrevet. Er vi klare for den neste?


Vi vil aldri bli ferdige, for mange skal komme etter oss – men vi har stor tro på at vi kan skrive et nytt kapittel – og da et virkelig godt et. For hør bare: Vi ønsker å skape et cluster for ny teknologi, nytenkning og innovasjon i området der selve oljehistorien startet – i Hinna Park.

FORNYBAR ENERGI

Vi har lansert et navn på etableringen av fornybar-energi- miljøet i Hinna Park, som også vil passe ambisjonene og effekten for den nasjonale satsningen: “Monday”. Monday indikerer starten på en ny uke, starten på fremtiden, og ikke minst starten for en ny næring som skal sørge for videre vekst i norsk økonomi.

HANDLING MÅ TIL

Det har allerede gått seks måneder siden sentrale personer i Fornybarfondet var i Hinna Park og spiste bløtkake. Årsaken til besøket den gang var at staten, med olje- og energiminister Terje Søviknes i spissen, valgte Stavanger-regionen som base for Fornybarfondet.

«Nå som vi er ferdige med å skåle, må vi hive oss rundt og gripe de mulighetene det gir oss», skrev Iselin Nordbø (stortingsrepresentant for Venstre) og Tina Bru (Stortingsrepresentant for Høyre) i en debattartikkel i Stavanger Aftenblad den 27.april.

Det er akkurat det vi akter å gjøre.

VEKST OG INNOVASJON

Vi våger å ha ambisjoner om å lage et forsknings- og utviklingsmiljø som har Silicon Valley som forbilde, og energiteknologi som bærebjelke for clusteret.

Hinna Park er en smart bydel med smarte bygg. Menneskene som jobber her er de som skaper det gode miljøet. Vårt ansvar er å stimulere og tilrettelegge for vekst og innovasjon. Derfor lanserer vi konseptet Monday.

Fornybarfondet skal forvalte opp mot 20 millioner kroner.
«I et fylke som har vært spesielt eksponert for det harde været som omstilling er, vil fornybarfondet bli en primus motor for utvikling og vekst», kan vi lese i Nordbø og Bru sin artikkel.

Vi kunne ikke ha vært mer enig.