Troll

Hinna Park Troll

Om bygget

Totalt areal: 9200 m²
Ferdigstillelse: 2014
Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter
Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
Eier Hinna Park
"Det grønne bygget"
Med Troll lanserte Hinna Park et nytt kvartal av energibesparende næringsbygg, der vi ønsket å skape arbeidsplasser og business i grønne omgivelser. Næringsbygg som gir god energi, skaper også dynamikk for god business. Bygget har fått navnet sitt etter den siste og største Condeep som ble bygget i Jåttåvågen i 1995. Condeep-produksjonen startet opp i 1973, og står for mange som selve symbolet på oljevirksomheten i Nordsjøen. Troll er det første private pilotprosjektet i Fremtidens Byer i Stavanger, og er oppført i energiklasse A, som passivhus og med støtte fra Enova.

Dette oppnås gjennom:
• kompakt bygningskropp
• gode U-verdier
• lav infiltrasjon i fasader
• balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner
• varmepumper basert på CO² kombinert med energibuffer i parkeringskjeller
• solfangeranlegg på taket           
 
Bygget består av to bygningskropper med henholdsvis fem og åtte etasjer. Disse er sammenkoblet i en midtseksjon som strekker seg over de tre nederste etasjene.

Drift
Bygget driftes idag av Hinna Park Facility Management

området

Kvaliteter: 
  • Tilrettelagte bygg, stor grad av fleksibilitet
  • Egen service- og driftsløsning på området
  • Positivt cluster av bedrifter
  • Nærhet til skoler, barnehager og rekreasjonsområder
  • Ny infrastruktur 
  • Handel, kultur- og servicetjenester​

Parkering: 
Stort utvalg av parkeringsplasser.

Annen transport: 
  • Flere busstopp (40 busser pr time i rushtidene)
  • Togstasjon på stedet (8 tog pr time i rushtidene)
  • Egne arbeidsbussruter fra sentrale bydeler
  • Garderobeanlegg og fasiliteter for syklister
Hinna Park Troll

Fakta

Bedrifter i Troll

Edison Norge ASTroll
Hinna Park Facility Management ASTroll
Kongsberg Troll
Paa HjulTroll
Stadionpark KlinikkenTroll
Visma Unique ASTroll
WellitTroll
Hinna Park ASTroll
IFTroll
Metier OECTroll
Safetec Nordic ASTroll
Unitech Power SystemsTroll
VisolitTroll

Kontakt

Kjetil Andre Haver
Kjetil Andre Haver
Salgs- og markedssjef / Hinna Park
(e:) Send mail

Ledige Lokaler

TrollKontor
546157764
Moderne og fleksible businesslokaler til leie
250-1600 m²
På jakt etter større arealer?
Vi er i gang med prosjektering av Ormen Lange (11 450 m²) og Oseberg (17 600 m²).
Ta kontakt