Oseberg

Hinna Park Oseberg

Om bygget

Totalt areal: 18 000 m²
Ledig areal: 18 000 m²
Beskrivelse: Prosjekt under utvikling. 5 etasjer der eksteriør/interiør kan tilpasses bedriftens visjon, arbeidsmetoder og businessmodell.
Arkitekt: Link Arkitektur
Antatt byggestart: 2016/2017

OM BYGGET

Et bygg med kontraster
Kontrastene mellom sjø, vind, båter og torg, skogen, stille bris og det grønne hjertet, har inspirert til Osebergs uttrykk. Oseberg inneholder stramme glassfasader med myke etasjeskiller som nesten blir byggets synlige skjelett. Interiør utformes og justeres på måter som støtter leietakers visjon, arbeidsmetoder, forretningsmodell og arealbehov.
 
Mye lys, åpne rom og masse fleksibilitet
Infrastrukturelt er kommunikasjonsårene vertikalt lagt til atriene eller lysgårdene, samtidig som de rommer fellesrom, møteplasser og kaffestasjoner. Lysgårdene blir bygningens hjerterom – en fortsettelse av den grønne parken inn i huset. Her skal det grønne leve og trafikk og møtepunkter skal synliggjøre det vitale byggets liv og arbeidslyst. Lysgårdene er med på å gjøre bygget kompakt og gir dagslys til rommene som grenser mot dem.

Byggets fleksibilitet gjør det mulig å velge mellom åpen planløsning, kontor eller en kombinasjon av disse. Det vil selvsagt også være enkelt å gjøre fremtidige endringer.

Kontakt

Kjetil Andre Haver
Kjetil Andre Haver
Salgs- og markedssjef / Hinna Park
(e:) Send mail