Ormen Lange

Om bygget

Totalt areal: 19.000 m²
Ledig areal: 19.000 m²
Beskrivelse: Prosjekt under utvikling og kan leies helt eller delvis. Eksteriør/interiør tilpasses bedriftens visjon, arbeidsmetoder og businessmodell. Med en normalfordeling 80% åpent og 20% cellekontorer rommer bygget inntil 920 arbeidsstasjoner.
Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter
Antatt byggestart: 2018/2019
Nybygg i grønne omgivelser
Prosjektet har fått navn etter det kjente, norske gassfeltet. Samtidig kan byggets karakteristiske form minne om en orm som beveger seg i det grønne landskapet. Bygget består av tre tårn som er bundet sammen av en gangbro i byggets fjerde etasje.


MULIGE LØSNINGER
Den fleksible løsningen gjør det mulig å velge mellom åpent kontorlandskap, cellekontor eller en kombinasjon av disse. Løsningen er selvsagt også fleksibel med tanke på fremtidige endringer i bedriften.

området

Kvaliteter: 
  • Tilrettelagte bygg, stor grad av fleksibilitet
  • Egen service- og driftsløsning på området
  • Positivt cluster av bedrifter
  • Nærhet til skoler, barnehager og rekreasjonsområder
  • Ny infrastruktur 
  • Handel, kultur- og servicetjenester​

Parkering: 
Stort utvalg av parkeringsplasser.

Annen transport: 
  • Flere busstopp (40 busser pr time i rushtidene)
  • Togstasjon på stedet (8 tog pr time i rushtidene)
  • Egne arbeidsbussruter fra sentrale bydeler
  • Garderobeanlegg og fasiliteter for syklister
151130%20Volumsstudie_tre%20tA%CC%83%C2%A5rn_Page_06
"Når vi signerer nye leietakere i Hinna Park er vi strategisk bevisste på miksen av bedrifter. På denne måten utvikler vi en næringsklynge hvor samspill og rivalisering skaper varige konkurransefortrinn."
Hinna Park Bygg B

BILLEDGALLERI

Kontakt

Kjetil Andre Haver
Kjetil Andre Haver
Salgs- og markedssjef / Hinna Park
(e:) Send mail

Prospekt