hinnapark_kontakt2
/kontaktinfo

Fakturering

Hinna Park - Kontakt

Informasjon om fakturering

Vi legger om rutinene for behandling av faktura fra leverandører, og ber om at alle fakturaer blir sendt digitalt f.o.m. 01.11.2015 og
  • Merkes med bestillers navn / kode (3 bokstaver) og evt. Prosjektnummer
  1. E-faktura, krav til info se http://entra.no/about/article/innkjop-i-entra/16 
  2. Faktura inkludert vedlegg kan sendes digitalt i pdf-format til faktura@entra.no             
    • Hver pdf-fil må være KUN 1 stk komplett faktura inkludert vedlegg. Flere pdf-filer kan sendes i samme epost.
    • Referanser og evt. andre beskjeder må påføres faktura direkte og ikke skrives i eposten. Filer behandles maskinelt og beskjeder i eposten blir derfor ikke lest.
  • Samtidig ber vi også om 30 dagers betalingsbetingelser hos leverandører, i de til tilfeller hvor vi ikke allerede har dette. Dette gjelder for firmaene: 
 
FIRMA Org.nr.
Hinna Park Eiendom AS 912829391
Hinna Park AS 979273509
Hinna Park Logistikk AS 884397502
Hinna Park Utvikling AS 997765583
HP Stadionblokken C AS 991973672
Fjordpiren AS 984353065
Troll Næring AS 998772362
Ormen Lange AS 998799252
Gullfaks AS 998772338
Oseberg Næring AS 912997308
Hinna Park Facility Management AS 918159703


For mer informasjon ta kontakt på okonomi@hinna-park.no