Teknisk forvaltning & Drift

Drift
Drift
Med optimaliserte arealer, god drift av fellesområder og forebyggende vedlikehold av bygningsmassen sørger våre ansatte for at byggene i porteføljen har høy byggteknisk integritet. Nå, og i mange år fremover.

> Les mer
Vaktmester
Vaktmester
Vi kan levere produkter og tjenester knyttet til bygg drift, service og vedlikehold. Vi tilbyr kompetanse innen ulike fagområder som snekker, rørlegger, ventilasjon og elektro eller mer generell service- og driftsrelatert kompetanse for enklere oppgaver som skal løses fortløpende.

Utvendig vedlikehold
Utvendig vedlikehold
Vakre grøntområder har en dokumentert positiv innvirkning på humøret, og bidrar dessuten til et bedre helhetlig uttrykk. Vi holder orden på anlegg og felles utearealer.

Vintervedlikehold
Vintervedlikehold
Selv om vintrene i Rogaland er forholdsvis milde, er det betryggende å vite at veier, parkeringsplasser og inngangspartier holdes frie for snø, selv i de kaldeste vintermånedene. Vi sørger for at det saltes, strøs og brøytes ved behov.

Sikkerhet & Beredskap

Sikkerhet
Sikkerhet
Vakthold, alarmsystemer, samt tiltak for å forebygge og motarbeide industrispionasje. I Hinna Park foretar vi sikkerhetsrunder flere ganger hver natt.

Beredskap
Beredskap
Med veletablerte prosesser og tilrettelagte beredskapsplaner har vi god kontroll på sikkerheten for alle våre leietakere.

Brannvern
Brannvern
Vi gjennomfører jevnlig kontroll og vedlikehold av brannvarslingsstystemer, og sørger for god forebygging av eventuell brann- eller røykutvikling. Vi avholder også brannøvelser regelmessig i henhold til forskrifter.

Kontor & Logistikk

Leie av møterom
Leie av møterom
Ved behov for leie av ekstra møterom kan vi tilby 2 møterom i Hinna Park sitt kundesenter, inngang sørsiden av Troll.

Møteromsbooking
Bilpool
Bilpool
Som første utbygger i Rogaland lanserte Hinna Park en åpen bilpool.
Lei vår nye BMW i3 - på timebasis eller pr dag!

> Les mer
Resepsjon
Resepsjon
Førsteinntrykk er viktig! Våre profesjonelle resepsjonister sørger for at besøkende til din virksomhet tas imot på best mulig måte og i henhold til dine sikkerhetsinstrukser.

Renhold
Renhold
Med vår reholdshjelp får du friheten til å fokusere på din egen bedrift, mens våre kvalifiserte renholdere sørger for at du møter opp til en ren arbeidsplass. Som kunde vil du kunne dra fordel av Hinna Parks innkjøpsstyrke og rammeavtaler slik at dere kan effektivisere egne internrutiner, redusere antall leverandører og kutter kostnader.

 

Kantine
Kantine
Kantine-ordning er en del av standardtilbudet til alle våre leietakere.

Våre kantiner kan også leies til private arrangementer, samt levere møtemat. 

Generelle kontortjenester
Generelle kontortjenester
Vil vi kunne tilby diverse kontortjenester for eksempel kontorrekvisita, frukt og planteservice gjennom våre partnere.

Postombæring
Postombæring
Vi tilbyr postombæring for alle leietakere. Leveransene utføres på en sikker og effektiv måte til konkurransedyktige priser. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til
drift - vennligst ta kontakt på:
drift@hinnapark.no
 

Ønsker du en avtale?

Vidar Arstein
Vidar Arstein
Daglig leder / HP Facility Management
(m:) 95107715
(e:) Send mail