Prosjektinformasjon

Byggeår: 1907
Totalt areal: 4626 m2
Ledig areal: 0 m2
Lokaler: Kontorer
Tilgjengelige avtaler:
  • Teknisk drift
Næringseiendom i historiske omgivelser
Tollboden ble oppført i årene 1904-05 etter tegninger av bergensarkitekten Schak Bull. Tollboden – som består av kontorbygning i to og en halv etasjer og en lavere pakkhusbygning – var først ferdig innredet og klar til bruk i 1906.

Tollboden er utført i en jugendstilsvariant med i et enkelt nyromansk stiluttrykk. Bygningen er sammensatt til en asymmetrisk helhet av volumer av varierende størrelse, der enkelte fasadepartier er symmetrisk komponert. Den pussede teglbygningen hviler på en tung steinsokkel hvis materialbruk er videreført i inngansportalene. Vindusomrammingene er enkel med rød tegl, og samme materiale går igjen i den romanske gesimsen.

På hovedfasaden står årstallet 1905 med store røde tall av smijern, på begge sider av Kong Haakon VIIs monogram. Over hovedinngangen er innskriften TOLDBOD hugget i sten. Tollboden ble restaurert i 2014 og huser idag flere olje- og gasselskap i tillegg til restauratn og nattklubben Hall Toll.
Adresse:
Skansegata 2
4006 Stavanger
Byggeår: 1907
Totalt areal: 4626 m2
Ledig areal: 0 m2
Lokaler: Kontorer
Tilgjengelige avtaler:
  • Teknisk drift
Næringseiendom i historiske omgivelser
Tollboden ble oppført i årene 1904-05 etter tegninger av bergensarkitekten Schak Bull. Tollboden – som består av kontorbygning i to og en halv etasjer og en lavere pakkhusbygning – var først ferdig innredet og klar til bruk i 1906.

Tollboden er utført i en jugendstilsvariant med i et enkelt nyromansk stiluttrykk. Bygningen er sammensatt til en asymmetrisk helhet av volumer av varierende størrelse, der enkelte fasadepartier er symmetrisk komponert. Den pussede teglbygningen hviler på en tung steinsokkel hvis materialbruk er videreført i inngansportalene. Vindusomrammingene er enkel med rød tegl, og samme materiale går igjen i den romanske gesimsen.

På hovedfasaden står årstallet 1905 med store røde tall av smijern, på begge sider av Kong Haakon VIIs monogram. Over hovedinngangen er innskriften TOLDBOD hugget i sten. Tollboden ble restaurert i 2014 og huser idag flere olje- og gasselskap i tillegg til restauratn og nattklubben Hall Toll.
Adresse:
Skansegata 2
4006 Stavanger