Prosjektinformasjon

Byggeår: 2017
Totalt areal: 18000 m2
Ledig areal: 0 m2
Lokaler: Kontorer
Et bygg med kontraster
Kontrastene mellom sjø, vind, båter og torg, skogen, stille bris og det grønne hjertet, har inspirert til Osebergs uttrykk. Oseberg inneholder stramme glassfasader med myke etasjeskiller som nesten blir byggets synlige skjelett. Interiør utformes og justeres på måter som støtter leietakers visjon, arbeidsmetoder, forretningsmodell og arealbehov.
 
Mye lys, åpne rom og masse fleksibilitet
Infrastrukturelt er kommunikasjonsårene vertikalt lagt til atriene eller lysgårdene, samtidig som de rommer fellesrom, møteplasser og kaffestasjoner. Lysgårdene blir bygningens hjerterom – en fortsettelse av den grønne parken inn i huset. Her skal det grønne leve og trafikk og møtepunkter skal synliggjøre det vitale byggets liv og arbeidslyst. Lysgårdene er med på å gjøre bygget kompakt og gir dagslys til rommene som grenser mot dem.

Byggets fleksibilitet gjør det mulig å velge mellom åpen planløsning, kontor eller en kombinasjon av disse. Det vil selvsagt også være enkelt å gjøre fremtidige endringer.
Byggeår: 2017
Totalt areal: 18000 m2
Ledig areal: 0 m2
Lokaler: Kontorer
Et bygg med kontraster
Kontrastene mellom sjø, vind, båter og torg, skogen, stille bris og det grønne hjertet, har inspirert til Osebergs uttrykk. Oseberg inneholder stramme glassfasader med myke etasjeskiller som nesten blir byggets synlige skjelett. Interiør utformes og justeres på måter som støtter leietakers visjon, arbeidsmetoder, forretningsmodell og arealbehov.
 
Mye lys, åpne rom og masse fleksibilitet
Infrastrukturelt er kommunikasjonsårene vertikalt lagt til atriene eller lysgårdene, samtidig som de rommer fellesrom, møteplasser og kaffestasjoner. Lysgårdene blir bygningens hjerterom – en fortsettelse av den grønne parken inn i huset. Her skal det grønne leve og trafikk og møtepunkter skal synliggjøre det vitale byggets liv og arbeidslyst. Lysgårdene er med på å gjøre bygget kompakt og gir dagslys til rommene som grenser mot dem.

Byggets fleksibilitet gjør det mulig å velge mellom åpen planløsning, kontor eller en kombinasjon av disse. Det vil selvsagt også være enkelt å gjøre fremtidige endringer.
HinnaPark_logo_negative
Besøksadresse:
Hinna Park AS
Troll, Servicesenter
1. etasje
Jåttåvågveien 18
4020 Stavanger

Postadresse:
Hinna Park AS
Postboks 130
4065 Stavanger

Telefon:
+47 51 95 73 00
Design / utvikling : DESTINO  |  Publiseringsløsning: Destinet
Hinna Park AS
Bygg C, 3. etasje
Jåttåvågveien 7
4020 Stavanger

Telefon: 51 95 73 00
HinnaPark_logo_negative