Prosjektinformasjon

Byggeår: 2016
Totalt areal: 17800 m2
Ledig areal: 0 m2
Lokaler: Kontorer
Generelt om JF27
JF27 er kontorbygg med to atrium som gir meget gode lysforhold til alle byggets nødvendige arealer. Eksteriør og interiør utformes og justeres på måter som støtter leietakerens visjon, arbeidsmetoder og forretningsmodell. Det skal være et levende bygg – et sted hvor folk møtes for å bringe aktivitet og kreativitet til live.

Byggets fleksible løsninger gjør det mulig å velge mellom åpen planløsning, cellekontor eller en kombinasjon, og det vil selvsagt være enkelt å gjøre fremtidige endringer.
150-600 m2 i 1.etg er regulert til utadrettet virksomhet.

Transportsoner og vrimlearealer er lagt til de områder i bygget hvor de utgjør minst sjenanse for arbeidstakerne. Bygget har 5 fulletasjer og en avgrenset 6. etasje. Fellesfunksjoner som sykkelparkering, treningsrom, garderober er lagt i U1 med direkte adgang fra egen sykkelrampe. Bygget har fire transportsoner, hvor 3 av disse også dekker adkomst til parkering i U1 og U2.

Landskap og grøntanlegg, overordnet konsept fra Lark
Tomten rundt JF27 er opparbeidet etter regulering fra Stavanger kommune og deretter overlevert til de for allment bruk. Opparbeidelsen er som ellers i Hinna Park utført for å sikre publikum gode og tilrettelagte løsninger som både passer beboere og næringsarealene i HinnaPark.
Byggeår: 2016
Totalt areal: 17800 m2
Ledig areal: 0 m2
Lokaler: Kontorer
Generelt om JF27
JF27 er kontorbygg med to atrium som gir meget gode lysforhold til alle byggets nødvendige arealer. Eksteriør og interiør utformes og justeres på måter som støtter leietakerens visjon, arbeidsmetoder og forretningsmodell. Det skal være et levende bygg – et sted hvor folk møtes for å bringe aktivitet og kreativitet til live.

Byggets fleksible løsninger gjør det mulig å velge mellom åpen planløsning, cellekontor eller en kombinasjon, og det vil selvsagt være enkelt å gjøre fremtidige endringer.
150-600 m2 i 1.etg er regulert til utadrettet virksomhet.

Transportsoner og vrimlearealer er lagt til de områder i bygget hvor de utgjør minst sjenanse for arbeidstakerne. Bygget har 5 fulletasjer og en avgrenset 6. etasje. Fellesfunksjoner som sykkelparkering, treningsrom, garderober er lagt i U1 med direkte adgang fra egen sykkelrampe. Bygget har fire transportsoner, hvor 3 av disse også dekker adkomst til parkering i U1 og U2.

Landskap og grøntanlegg, overordnet konsept fra Lark
Tomten rundt JF27 er opparbeidet etter regulering fra Stavanger kommune og deretter overlevert til de for allment bruk. Opparbeidelsen er som ellers i Hinna Park utført for å sikre publikum gode og tilrettelagte løsninger som både passer beboere og næringsarealene i HinnaPark.
HinnaPark_logo_negative
Besøksadresse:
Hinna Park AS
Troll, Servicesenter
1. etasje
Jåttåvågveien 18
4020 Stavanger

Postadresse:
Hinna Park AS
Postboks 130
4065 Stavanger

Telefon:
+47 51 95 73 00
Design / utvikling : DESTINO  |  Publiseringsløsning: Destinet
Hinna Park AS
Bygg C, 3. etasje
Jåttåvågveien 7
4020 Stavanger

Telefon: 51 95 73 00
HinnaPark_logo_negative